• MESTO  TRNAVA
    NÁJOM  A  PRENÁJOM
    Sladovnícka 22   +   Hospodárska 53

Obchodné  a  kancelárske  priestory
v meste Trnava v  novo  zrekonštruovaných  budovách

Nájom
Nerez
Zastupovanie
www.taj.sk

Zábradlia  a  schodiská   nerezové oceľové  podľa  požiadaviek . . .

. . . NIELEN  VYROBÍME,  ALE  ZABEZPEČÍME  AJ  ICH  MONTÁŽ